Spættet sæl

Spættet sæl
Spættet sæl er den almindeligste sæl i de danske farvande. Der findes omkring 4.000 af dem. Sælen hører meget fint, og den kan høre lyd op til 60.000 Hz. Mennesket kan kun høre op til 20.000 Hz. Den får ikke vand, i ørerne ved dykning, for den kan lukke ørerne så ingenting kommer ind. Sælen har gode øjne og ser temmelig langt. På land er den bedst til at registrere bevægelser. Den spiser fisk og har i Danmark ikke nogen andre fjender end mennesket. I Grønland har den for eksempel også isbjørnen som fjende. Når man finder et af deres lufthuller i isen, må man væbne sig med tålmodighed. Man stiller sig med harpunen højt hævet over hullet og venter på at den dukker op, og så hugger man til.
Klassifikation:
10 Rige: Dyr (Animalia)
Række: Rygstrengsdyr (Chordata)
Klasse: Pattedyr (Mammalia)
Orden: Rovdyr (Carnivora)
Familie: Sælhunde (Phocidae)
Art: Phoca vitulina

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • TTET — abbr. and/or acronym. Transvaginal transmyometrial embryo transfer …   American Life League. Abbreviations and acronyms

  • overmættet — o|ver|mæt|tet adj., overmættede (KEMI som indeholder mere opløst stof end der kan optages); overmættet vand …   Dansk ordbog

  • polyumættet — po|ly|umæt|tet adj., polyumættede (flerumættet); polyumættede fedtsyrer …   Dansk ordbog

  • spættet — spæt|tet adj., spættede; en spættet fjerdragt …   Dansk ordbog

  • umættet — u|mæt|tet adj., umættede; en umættet syre …   Dansk ordbog

  • v'ttèt — 1) ondata, spinta 2) il giungere improvviso …   Dizionario Materano

  • flerumættet — fler|umæt|tet adj., flerumættede (med to el. flere umættede forbindelser pr. molekyle); flerumættede fedtsyrer …   Dansk ordbog

  • forjættet — for|jæt|tet adj., forjættede; det forjættede land …   Dansk ordbog

  • spændingsmættet — spæn|dings|mæt|tet adj., spændingsmættede …   Dansk ordbog

  • stemningsmættet — stem|nings|mæt|tet adj., stemningsmættede …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”